مجله سفر و گردشگری هارا گدیم (کجا برم) در سال 1401 جهت ارائه اطلاعات مفید گردشگری راه اندازی شده است.